Silový tréning

Zmeň svoje telo a spál viac kalórií za pomoci silového funkčného tréningu.

Silový tréning je tréning, pri ktorom sa za pomoci odporu dosahuje svalová kontrakcia za účelom zvyšovania sily, anaeróbnej vytrva­losti a veľkosti skeletálneho svalstva. Existuje množstvo metód silového tréningu, najčastejšie sú s váhou vlastného tela, alebo závažím s využitím gravitácie, metódy elastických odporov alebo metódy s využitím odporu stlačeného vzduchu, opačného ku kontrakcii svalov.

Keď je vykonávaný správne, silový tréning poskytuje množstvo funkčných benefitov a napomáha celkovému zlepšeniu zdravia. Medzi hlavné pozitíva patrí

  • zvýšnie sily a pevnosti kostí, svalov, väzív a šliach
  • zlepšenie funkčnosti kĺbov
  • zníženie možnosti zranení
  • zvýšenie hustoty kostí
  • dočasné zvýšenie metabolizmu a zlepšenie kardiovaskulárnych činností

Silový tréning je založený na progresívnom zvyšovaní odporu za pomoci voľných váh, elastického odporu a iných, a používa sa pri ňom množstvo rôznych typov náradia, ktoré špecificky namáha určité svalové skupiny. Silový tréning je primárne anaerobného charakteru, v prípade využitia kruhového tréningu však môže mať aj efekt v oblasti aeróbnej.

Zasielanie noviniek prostredníctvom e-mailu.

Vyplňte prosím formulár.


×