Tréning vo Victory Fitness


Osobní tréneri


Michal Klimovský

„Mojou prioritou je Vaša spokojnosť. Skvelý pocit z dobrej kondície u mňa môže dosiahnuť každý.“

Vzdelanie

Titul Mgr. FTVŠ Bratislava (2003).
ISMA/AAAI Certifikovaný osobný tréner.
ISMA/AAAI Certifikovaný konzultant v oblasti športovej výživy.
ISMA/AAAI Certifikovaný konzultant v oblasti manažmentu telesnej váhy.

Zameranie

S mojimi klientmi pracujem na programoch zameraných na formovanie postavy, redukciu telesného tuku a zvyšovanie športovej kondície pre golf a tenis. Prax som získal na 18 mesačnom internshipe, programe zameranom na osobný tréning v USA. Nasledovalo 7 rokov praxe, trénovania jeden na jedného a vedenia skupinových programov pre golf a tenis založených na funkčnom tréningu.

Kontakt

michal@victoryfitness.sk, 0948 301 133

Andrej Sklenár

”Keď ma uvidíte vo fitku, neváhajte sa spýtať- budem veľmi rád, keď Vám budem môcť poradiť.”

Vzdelanie

Titul Mgr. FTVŠ UK Bratislava
Australian Academy of Sport and Fitness – Certificate in Sport Conditioning, Sydney, AU
Trénerská špecializácia: funkčný tréning, kompenzačné cvičenia, rozvoj kondičných schopností

Zameranie

Na kondičných programoch spolupracujem so svojimi klientmi od roku 2005

Kontakt

andrej@victoryfitness.sk, 0918 700 985

Osobný tréning

Silový tréning

Zmeň svoje telo a spál viac kalórií za pomoci silového funkčného tréningu.

Silový tréning je tréning, pri ktorom sa za pomoci odporu dosahuje svalová kontrakcia za účelom zvyšovania sily, anae­róbnej vytrvalosti a veľkosti skeletálneho svalstva. Existuje množstvo metód silového tréningu, najčastejšie sú s váhou vlastného tela, alebo závažím s využitím gravitácie, metódy elastických odporov alebo metódy s využitím odporu stla­čeného vzduchu, opačného ku kontrakcii svalov.

- čítaj viac -

Správna výživa

Správne stravovacie návyky sú základom úspechu vo fitness a v športe.

Výživa predstavuje súbor bioche­mických a fyziologických pochodov látok, ktoré orga­nizmus prijíma a využíva z vonkajšieho prostredia nevy­hnutné k životu. Biologicky hodnotná výživa by mala pokrývať fyziologické potreby človeka, úmerne k jeho potrebám vzhľadom k veku, pohlaviu a druhu vykoná­vanej práce.

- čítaj viac -

Schudnite

Tréning zameraný na zmenu kompozície tela a formovanie postavy.

Mnoho ľudí Vám povie, že chud­nutie sa začína v hlave. To je pravda, ale ak sa aj pre chud­nutie pevne rozhodnete, to samo o sebe Vám vôbec nepomôže, kým neviete, čo vlastne máte robiť. Chudnutie nie je jedno­duché. Práve preto na celej čiare zlyhávajú všetci, ktorí si myslia, že sa im podarí schudnúť skratkou. Jednoduchý zoznam krokov, ktoré treba vykonať, ak chcete schudnúť.

- čítaj viac -

Kondičný tréning

Športová príprava v kolek­tívnych a individuálnych športoch.

Slovo kondícia pochádza z latin­ského slova conditio – podmienka niečoho. Je to schopnosť čo najdlhšie si udržať vysokú výkonnosť, aj keď sme už vykonali obrovské množstvo práce. Cieľom každého športovca je dosiahnuť práve takúto vysokú úroveň kondície, aby sme boli fyzicky a psychicky uvoľnení a svieži a mohli dosa­hovať svoje vlastné športové cieľe.

- čítaj viac -

Skupinový tréning

Victory Golf Fitness

Aj v golfe platí pravidlo, silnejší znamená lepší.

Posilňovaním kĺbových, väzív a svalov, ktoré sú pri golfe najviac využívané, zlepšíte svoj odpal a výdrž až po osemnástu jamku. Posilňovanie je pri tomto športe dôležité taktiež pre chrbticu a celkové držanie tela. Pôsobí ako prevencia bolestí krížovej chrbtice. Dostaň sa do formy pre golf a staň sa lepším golfistom. Golf fitness system: zaručuje pridanie vzdialenosti do vašich odpaľov.

Tradičný silovo – kondičný tréning už nestačí na maximalizo­vanie výkonu. Preto na zlepšenie efektívnosti na ihrisku musí golfový hráč využívať nové možnosti.

- čítaj viac -

Bootcamp

Kde máte garantované vyzerať a cítiť sa lepšie.

Nedosahujete výsledky aké by ste chceli? Trávite čas vo fitku, ale stále nemáte telo aké by ste chceli?…Možno ste nikdy necvičili, chceli by ste začať teraz, ale neviete kde a ako?

Victory Bootcamp v Brati­slave je tu pre Vás, ktorí sa chcete zoznámiť s novým moderným poňatím fitness a pre Vás, ktorí si myslíte, že Vaše telo si zaslúži patričnú pozornosť a starostlivosť.

Bootcamp Vám poskytne komplexnú starost­livosť, tu nájdete najširšie spektrum fitness poradenstva. Pômožeme Vám nielen pri športových začiatkoch.

- čítaj viac -

Rozvrh skupinových tréningov

  pondelok utorok streda štvrtok piatok
BOOTCAMP 7:00 - 8:00       7:00 - 8:00
    8:00 - 9:00   8:00 - 9:00  
GOLF FITNESS DETI 15:00 – 16:00   16:00 – 17:00    

Zasielanie noviniek prostredníctvom e-mailu.

Vyplňte prosím formulár.


×